Normalden yüksek olan atardamar basıncı.

İlkyardım sözlüğündeki diğer terimler

A

A düzeyi koruyucu kıyafet nedir?

A sınıfı yangınlar nedir?

Acente nedir?

açık borçlandırma nedir?

acil barınma nedir?

acil çağrı merkezi nedir?

acil çağrı nedir?

acil çıkış nedir?

Acil durum ekibi nedir?

acil durum hizmeti nedir?

Acil durum nedir?

acil durum planlaması nedir?

Acil durum planları nedir?

acil durum psikolojisi nedir?

acil durum yöneticisi nedir?

acil durum yönetimi nedir?

acil müdahale gücü nedir?

Acil nedir?

acil sağlık hizmeti nedir?

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) nedir?

acil tıbbi yardım ekibi nedir?

acil tıbbi yardım nedir?

acil tıp teknisyeni (ATT) nedir?

acil yardım araması nedir?

acil yardım çağrı hizmeti nedir?

acil yardım çağrısı nedir?

acil yardım ödeneği nedir?

acil yardım planlaması nedir?

acil yardım süresi nedir?

Ada nedir?

AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi (AFAD TDVM) nedir?

afet anketi nedir?

afet bağışı nedir?

afet bilgi sistemi nedir?

afet bölge komutanı nedir?

afet bölgesi nedir?

afet bonosu nedir?

afet çadırı nedir

afet döngüsü nedir

afet envanteri nedir

afet epidemiyolojisi nedir

afet etüdü nedir

afet etüt raporu nedir

afet gönüllüsü nedir

afet irtibat bürosu nedir

afet istatistiği nedir

afet kanunu nedir

afet lojistiği nedir

afet lojistik deposu nedir

afet lojistik planı nedir

afet lojistik yönetimi nedir

afet mevzuatı nedir

afet müdahale ekibi nedir

afet müzesi nedir

afet planlaması nedir

afet politikası nedir

afet risk azaltma planı nedir

afet risk yönetimi nedir

afet riskini belirleme nedir

Afet Risklerinin Azaltılması Ulusal Platformu nedir

afet senaryosu nedir

afet seviye etki derecesi nedir

afet tehlike haritası nedir

afet tehlikesi nedir

afet tıbbı nedir

Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü nedir?

afet ve acil durum askerî harekâtı nedir?

afet ve acil durum çantası nedir?

afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği nedir?

afet ve acil durum haberleşmesi nedir?

afet ve acil durum hizmeti nedir?

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu nedir?

afet ve acil durum müdahale planı nedir?

afet ve acil durum yönetim merkezi (AADYM) nedir?

afet ve acil durum yönetimi nedir?

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu nedir?

afet yöneticisi nedir

afet yönetimi nedir

afet yönetimi süreci nedir

afete dirençlilik nedir

afete duyarlı planlama nedir

afete hazırlık nedir

afete maruz bölge kararı nedir

afete maruz bölge nedir

afete müdahale kapasitesi nedir

afete müdahale nedir

afetin büyüklüğü nedir

afetlere dirençli toplum nedir

afetlerin doğrudan etkisi nedir

afetlerin dolaylı etkisi nedir

afetlerin etkileri nedir

afetlerin ikincil etkisi nedir

afetzede nedir

afetzede psikolojisi nedir

ağır hasar nedir?

ağır iklim tipi çadır nedir

agrega nedir

ahşap karkas nedir

ahşap yapı nedir

aile afet ve acil durum planı nedir

aile birleştirme nedir

aile gıda paketi nedir

aile mutfak seti nedir

Akaryakıt istasyonu nedir?

Akaryakıt nedir?

akreditasyon nedir

Akrobasi nedir?

Aks nedir?

aktif fay nedir

Akyuvar nedir?

Alçak gerilim (AG) nedir?

Alerji nedir?

Alerjik madde nedir?

aletsel dönem depremleri nedir

Alevlenir madde nedir?

Alevlenme noktası nedir?

Algı nedir?

Algılanan yakalanma riski nedir?

Alkol nedir?

Alt geçit nedir?

Alt işveren nedir?

Alternatif nedir?

altın saatler nedir

altyapı tesisi nedir

alüvyon nedir

Alyuvar nedir?

Ambulans nedir?

ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) nedir

Analiz nedir?

ani gelişen afet nedir

Ani nedir?

Anket nedir?

Anonim nedir?

Antiseptik nedir?

Antiseptik solüsyon nedir?

antraks nedir

Arabuluculuk nedir?

Araç muayene istasyonu nedir?

Araç nedir?

Araç sahibi nedir?

Araç tartı istasyonu nedir?

arama kurtarma birliği/ekibi nedir

arama nedir

arama ve kurtarma nedir

arazi kullanım planlaması nedir

Arazi taşıtı nedir?

Arızi nedir?

Artist nedir?

Asbest nedir?

Asfalt nedir?

Asgari nedir?

Aşı nedir?

Asıl işveren nedir?

Aşındırıcı madde nedir?

Atardamar nedir?

Atel nedir?

Avantaj nedir?

Ayırıcı nedir?

Azami ağırlık nedir?

Azami nedir?

B

B sınıfı yangınlar nedir?

Bağ nedir?

Bağımlılık nedir?

Bağlantı yolu nedir?

Balthazard Formülü nedir?

Bandaj nedir?

Banket nedir?

Banliyö nedir?

Bariyer nedir?

Basınçlı ekipman nedir?

Belirli süreli iş sözleşmesi nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir?

Bere nedir?

Beslenme nedir?

Beyan nedir?

Bilinç nedir?

bireysel göç nedir?

Bisiklet nedir?

Bisiklet yolu nedir?

böcek istilası nedir

bölge planı nedir

bölgeleme nedir

bölgesel afet nedir

Bölünmüş karayolu nedir?

bombalı araç nedir

bombalı mektup nedir

bombalı paket nedir

Bordür nedir?

bulaşıcı hastalık nedir

Bulgu nedir?

Buton nedir?

Bütün vücut titreşimi nedir?

bütünleşik afet yönetimi nedir

Büyük kaza nedir?

buzlanma nedir

buzlanmanın giderilmesi nedir

C

C düzeyi kıyafet nedir

C sınıfı yangınlar nedir?

Cadde nedir?

Caiz nedir?

canlı bomba nedir

Cerrahi nedir?

ceset torbası nedir

Ceza nedir?

Ceza puanı uygulaması nedir?

Ceza tutanağı nedir?

Ciddi nedir?

Cihaz nedir?

cinsiyet ayrımı nedir

cisim dalgası nedir

coğrafi bilgi sistemi (CBS) nedir

coğrafi veri nedir nedir

D

D düzeyi koruyucu kıyafet nedir

D sınıfı yangınlar nedir?

dağınık yerleşim nedir

dağıtım nedir

Darbe gürültüsü nedir?

Darp nedir?

dB nedir?

dBA nedir?

Delil nedir?

Demiryolu Geçidi (Hemzemin Geçit) nedir?

Demonstrasyon nedir?

denetçi mimar ve mühendis nedir

Denetim nedir?

deniz kazası nedir

deniz seddi nedir

deniz seviyesi ölçümü nedir

deniz yükselmesi nedir

denizde kurtarma nedir

deprem bölgeleri haritası nedir

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik nedir

deprem dalgası nedir

Deprem Danışma Kurulu (DDK) nedir

deprem fırtınası nedir

deprem habercisi nedir

deprem ivmesi nedir

deprem kaydı nedir

deprem kaynak zonu nedir

deprem kestirimi nedir

deprem kuşağı nedir

deprem master planı nedir

deprem merkez üssü nedir

deprem mühendisliği nedir

deprem nedir

deprem odak derinliği nedir

deprem odak noktası nedir

deprem riski nedir

deprem şiddeti nedir

deprem sismolojisi nedir

deprem tahmini nedir

deprem tehlikesi haritası nedir

deprem tehlikesi nedir

deprem yalıtımı nedir

depremin büyüklüğü nedir

depremin süresi nedir

depremsellik / sismisite nedir

depresyon nedir

derealizasyon nedir

Dernek nedir?

Deşarj nedir?

destek iller nedir

deterministik nedir

Devir nedir?

devlet destekli tarım sigortası nedir

Devlet yolu nedir?

devletlerce tanınan mülteciler nedir

dezenfeksiyon nedir

Dijital

dilatasyon nedir

Dingil ağırlığı nedir?

Dingil nedir?

diplomatik sığınma nedir

dirençlilik nedir

Dirseklik nedir?

dış yardım nedir

Disiplin cezası nedir?

dissosiasyon /çözülme nedir

Diyabet nedir?

Dizlik nedir?

doğa kaynaklı afet nedir

doğal afet mikro sigortası nedir

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) nedir

doğal afet sigortası nedir

Doku nedir?

dolaşım hâlindeki mülteciler nedir

dolgu duvar nedir

dolgu zemin nedir

dolu fırtınası nedir

don ısırması nedir

don nedir

Donanım nedir?

donatı nedir

Dönel kavşak nedir?

Dönemeç nedir?

drenaj seli nedir

duman dedektörü nedir

Durak nedir?

Duraklama nedir?

Durma nedir?

Düşey işaretlemeler nedir?

Duyarlılık nedir?

E

Eğitim nedir?

eğitmen eğitimi nedir

Egzersiz nedir?

Egzoz nedir?

Ehli hayvan nedir?

Eklem nedir?

eklenti nedir

ekoloji nedir

ekolojik afet nedir

ekolojik denge nedir

Ekonomi nedir?

ekonomik bakımdan zarar görebilirliği yüksek olanlar nedir?

ekonomik kayıp nedir

ekonomik zarar görebilirlik nedir

ekosistem nedir

Ekspres yol nedir?

El – kol titreşimi nedir?

elastik dalga nedir

elastik davranış nedir

Elastik nedir?

Elektrik kuvvetli akım tesisleri nedir?

Elektrik Tesisatçısı veya Tesisatçı nedir?

elektronik haberleşme alt yapısı nedir

elektronik haberleşme nedir

Elle taşıma işi nedir?

emisyon nedir

Emniyet kemeri nedir?

empati nedir

EMS-98 deprem şiddet cetveli nedir

Endüstri nedir?

endüstriyel kayıp nedir

endüstriyel kaza nedir

Enfeksiyon nedir?

enformasyon nedir

Engelli nedir?

enkaz dökme bölgesi nedir

enkaz kaldırma nedir

enkaz nedir

enkaz yönetimi nedir

enkazın geri kazanılması nedir

entegre /bütünleşik kaynak planlaması nedir

Enternasyonal nedir?

epidemiyoloji nedir

Epilepsi nedir?

erken hasar tahmin sistemi nedir

erken uyarı nedir

erken uyarı sistemi nedir

erozyon nedir

eş sıcaklık eğrisi nedir

eş şiddet eğrisi/haritası nedir

eş yükselti eğrisi nedir?

Eşdeğer gürültü seviyesi (Leq) nedir?

eşya ve mobilya nedir?

etki analizi nedir?

etkilenen nüfus nedir?

etriye nedir?

evini yapana yardım (EYY) nedir?

eylem planı nedir?

Ezik nedir?

ezilme sendromu nedir?

F

Fahri nedir?

Faktör nedir?

Far nedir?

farkındalık nedir?

Fasıla nedir?

fay gerilmesi nedir?

fay nedir?

fayda maliyet analizi nedir?

fayın atımı nedir?

faylanma nedir?

Fazla çalışma nedir?

Fedarasyon nedir?

Felaket nedir?

Fener nedir?

fenni mesul nedir?

Feribot nedir?

Fesih nedir?

Fibrojen toz nedir?

Fiil ehliyeti nedir?

Fıkra nedir?

fırtına dalgası nedir?

fırtına gelgiti nedir?

fırtına hareket yolu nedir?

fırtına nedir?

fırtına ölçeği nedir?

fizibilite çalışması nedir?

Fiziki nedir?

fiziksel bakımdan zarar görebilirliği yüksek olanlar nedir?

fiziksel planlama nedir?

fiziksel zarar görebilirlik nedir?

Folyo kağıdı nedir?

Fön nedir?

fonetik alfabe nedir?

Fonksiyon nedir?

Fotofobi nedir?

frekans nedir?

Fren nedir?

Fujita cetveli nedir?

fundalık yangını nedir?

G

Gabari nedir?

Garaj nedir?

gayrisafi millî hâsıla (GSMH) nedir?

gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) nedir?

gayrisıhhi müessese nedir?

gaz detektörü nedir?

Gazlı bez nedir?

geçici barınma nedir?

geçici hayvan barınağı nedir?

geçici iskân nedir?

geçici iyileştirme nedir?

geçici koruma nedir?

Geçici trafik işaretlemeleri nedir?

Geçiş hakkı nedir?

Geçiş üstünlüğü nedir?

Geçiş yolu nedir?

gelgit nedir?

gelişme (inkişaf) alanı nedir?

Gemi nedir?

genel hayata etkililik oluru nedir?

genel hayata etkililik/etkisizlik nedir?

geoteknik etüt nedir?

geri dönüş nedir?

geri göndermeme ilkesi nedir?

gıda güvenliği nedir?

Gidon nedir?

göç nedir?

göç yönetimi nedir?

göçmen nedir?

Göçük nedir?

göçük nedir?

gönderen ülke nedir?

gönüllü geri dönüş nedir?

gönüllü katılım nedir?

gönüllü nedir?

gönüllülerin eğitimi nedir?

Götürü ücret nedir?

grizu nedir?

grizu patlaması nedir?

grup olarak mülteci statü belirleme nedir?

güçlendirme nedir?

Gümrük nedir?

güneş çarpması nedir?

güneş radyasyonu nedir?

güvenli bölge nedir?

güvenli menşeli ülke nedir?

güvenli üçüncü ülke nedir?

güvenli yerleşme nedir?

Güvenli yol nedir?

güvenlik çemberi nedir?

Güvenlik ve sağlık işaretleri nedir?

Güzergâh nedir?

H

haber alma ve yayma sitemi nedir?

haber merkezi nedir?

haberleşmede kodlama sistemi nedir?

hafif arama kurtarma nedir?

hafif hasar/ az hasar nedir?

Hafif römork nedir?

Hafıza nedir?

Haiz nedir?

Hak ehliyeti nedir?

Hak nedir?

hak sahibi nedir?

hak sahipliği nedir?

Haksız fiil nedir?

Halat nedir? nedir?

hâlihazır harita nedir?

halk sağlığı nedir?

halk sağlığı sürveyansı nedir?

hardal gazı nedir?

harita nedir?

hasar değerlendirme süreci nedir?

hasar görebilirlik nedir?

Hasar nedir?

hasar nedir?

hasar tespit icmali nedir?

hasar tespit isim listesi nedir?

hasar tespiti nedir?

hassas gruplar nedir?

Hassasiyet nedir?

Hastalık nedir?

hastane afet ve acil durum planı (HAP) nedir?

Hastane levhası nedir?

hava kalite standardı nedir?

hava kirliliği nedir?

Hava yolu nedir?

Hava yolu ulaşımı nedir?

Havale nedir?

hazine arazisi nedir?

hazırlık ikazı nedir?

Hekim nedir?

Hemlik (Heimlich) Manevrası nedir?

Hemzemin nedir?

Hendek nedir?

heyelan nedir?

hidro-meteorolojik tehlike nedir?

Hidrofil nedir?

hidrograf nedir?

hidrografya nedir?

hidrolojik kuraklık nedir?

Hijyen nedir?

hijyen nedir?

hımış nedir?

Hipertansiyon nedir?

Hipoksi nedir?

hissedilen sıcaklık nedir?

Hız sınırlayıcı nedir?

hızlı sağlık değerlendirmesi nedir?

Hizmet akdi nedir?

Hizmet sözleşmesi nedir?

Hizmetli nedir?

hortum nedir?

Hoşgörü nedir?

Hukuk nedir?

Hukuki fiil nedir?

Hüküm nedir?

Hurda nedir?

Hususi nedir?

Hüzme nedir?

I

ihtiyaç tespiti nedir?

ikaz nedir?

ikaz ve alarm işareti nedir?

ikincil afet nedir?

ikincil göç nedir?

iklim değişikliğine uyum nedir?

iklim değişimi nedir?

iklim nedir?

il afet ve acil durum yönetim merkezi nedir?

il ambulans servisi nedir?

il sağlık afet ve acil durum planı nedir?

ilk yardım nedir?

iltica nedir?

imar adası nedir?

imar durumu nedir?

imar hakkı nedir?

imar planı nedir?

imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt nedir?

imar planlaması nedir?

imar yönetmeliği nedir?

insan kaynaklı afet nedir?

insancıl hukuk nedir?

insani yardım lojistiği nedir?

insani yardım nedir?

insani yardım tedarik zinciri nedir?

insansız hava aracı (İHA) nedir?

intihar saldırısı nedir?

irtifak hakkı nedir?

iş güvenliği uzmanı nedir?

iş sürekliliği nedir?

iş sürekliliği planlaması nedir?

iş yeri acil müdahale planı nedir?

iş yeri nedir?

iş yeri sağlık ve güvenlik birimi nedir?

iskân belgesi nedir?

iskân türü nedir?

Israr nedir?

istatistik nedir?

istinat duvarı nedir?

itiraz hasar tespiti nedir?

ivme kaydı nedir?

iyileştirme nedir?

J

jeodezi nedir?

jeofizik nedir?

jeoloji nedir?

jeolojik afet nedir?

jeomorfoloji nedir?

jeoteknik etüt nedir?

jeoteknik nedir?

K

Kabotaj nedir?

kabuk nedir?

kabul edilebilir risk nedir?

kabul merkezi nedir?

Kaçak akım nedir?

kadastro nedir?

kadastro parseli nedir?

kâgir yapı nedir?

Kaldırım nedir?

kalıcı konut nedir?

kalkınma planı nedir?

kamp nedir?

Kamp taşıtı nedir?

Kamu hizmeti taşıtı nedir?

Kamu nedir?

kamulaştırma nedir?

Kamyon nedir?

Kamyonet nedir?

Kanserojen madde nedir?

Kanun nedir?

kapalı havza nedir?

kapasite analizi nedir?

kapasite geliştirme nedir?

kapasite nedir?

kapasite oluşturma nedir?

kapsama alanı nedir?

kar erimesi seli nedir?

kar nedir?

kar tipisi nedir?

kar yükü nedir?

Kara yolu dışı park yeri nedir?

Kara yolu nedir?

Kara yolu üzeri park yeri nedir?

Kara yolu yapısı nedir?

karantina nedir?

Karar nedir?

karbonmonoksit zehirlenmesi nedir?

karkas nedir?

karmaşık veya kompleks acil durum nedir?

karot nedir?

Kas yorgunluğu nedir?

Kasaba nedir?

Kasis nedir?

Kask nedir?

Kasko nedir?

Kast nedir?

kat mülkiyeti nedir?

Kategori nedir?

katı atık nedir?

katı atık yönetimi nedir?

Kavis nedir?

Kavşak nedir?

kaya düşmesi nedir?

Kaygı nedir?

Kaykay nedir?

Kaza kara noktası nedir?

Kaza nedir?

kaza nedir?

Kazazede nedir?

KBRN kirlenmesi nedir?

KBRN olayı nedir?

KBRN risk analizi nedir?

KBRN riski nedir?

KBRN silahları nedir?

KBRN tehdit ve tehlikesi nedir?

Kedi gözü nedir?

kendine yabancılaşma nedir?

kent bilgi sistemi nedir?

kent konseyi nedir?

kentsel çöküntü bölgesi nedir?

kentsel doku analizi nedir?

kentsel dönüşüm alanı nedir?

kentsel dönüşüm nedir?

kentsel dönüşüm ve gelişim alanı nedir?

kentsel risk analizi nedir?

kentsel risk nedir?

kentsel risk yönetimi nedir?

kentsel yenileme nedir?

kesin borçlandırma nedir?

kesin hasar tespiti nedir?

kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemi (KGHS) nedir?

Kıdem tazminatı nedir?

Kılcal damar nedir?

Kimyasal madde nedir?

kimyasal savaş ajanı nedir?

kimyasal silah nedir?

kimyasal tehlike nedir?

kirleten nedir?

kirleten öder ilkesi nedir?

kirli balast nedir?

kırmızı alarm nedir?

Kısa çalışma nedir?

Kişisel hak nedir?

kişisel koruyucu ekipman nedir?

kitle imha silahı (KİS) nedir?

kıtlık nedir?

Kıvılcım nedir?

kıyı bölgesi yönetimi nedir?

kıyı sürüklenmesi nedir?

Kızak nedir?

kızılötesi uydu görüntüsü nedir?

Klakson nedir?

klimatolojik afet nedir?

Koma nedir?

Kombi nedir?

Komisyon nedir?

Kompresyon nedir?

komuta kontrol merkezi nedir?

Konferans nedir?

Konjunktivit nedir?

konum planı nedir?

konum verisi nedir?

konut nedir?

konut rayiçleri değerlendirme komisyonu

Konvansiyon nedir?

Konvoy nedir?

Konvulsiyon nedir?

Koordinasyon nedir?

koordinasyon nedir?

kör nokta nedir?

Korna nedir?

korozyon nedir?

Korse nedir?

koruma alanı nedir?

koruma setlerinin güçlendirilmesi nedir?

korunma düzeyi nedir?

korunma nedir?

Kramp nedir?

krater gölü nedir?

krip nedir?

kripto nedir?

Kriter nedir?

kritik tesis nedir?

kriz nedir?

kriz yönetimi nedir?

Kronik nedir?

Kronometre nedir?

kullanma hakkı nedir?

kültürel duyarlılık nedir?

kuraklık endeksi nedir?

kuraklık nedir?

Kural nedir?

küresel iklim değişimi nedir?

küresel ısınma nedir?

kurtarma nedir?

Kurum nedir?

kuş gribi tehdidi nedir?

Kusur nedir?

kütle hareketleri nedir?

kuvvetli yer hareketi gözlem ağı nedir?

Kyoto Protokolü nedir?

L

Labirent nedir?

Levha nedir?

levha nedir?

levha tektoniği nedir?

Lezyon nedir?

Limit nedir?

lojistik hizmet nedir?

lojistik nedir?

lojistik planlama nedir?

Lokal nedir?

Lokavt nedir?

M

Maddi tazminat davası nedir?

maden kazası nedir?

Mağdur nedir?

Mahal nedir?

mahalle afet gönüllüsü nedir?

mahalle nedir?

mahallî hak sahipliği inceleme komisyon kararı nedir?

mahallî hak sahipliği inceleme komisyonu nedir?

mahallî idare nedir?

mahsur kalmak nedir?

maksimum yer ivmesi nedir?

Malik nedir?

Malullük nedir?

Manevi tazminat davası nedir?

Manevra nedir?

mantar zehirlenmesi nedir?

maruz kalma / maruziyet nedir?

Mecburi nedir?

Medikal nedir?

Men nedir?

Menenjit nedir?

Menfez nedir?

Mesafe nedir?

Mesaj nedir?

mesajlı uyarı sistemi nedir?

Meşgul etmek nedir?

Meslek hastalığı nedir?

Mesleki yeterlilik belgesi nedir?

meta veri nedir?

Metabolizma nedir?

metan gazı nedir?

Metastaz nedir?

meteoroloji nedir?

meteorolojik afet nedir?

Metro nedir?

mevzii imar planı nedir?

Mevzuat nedir?

Mevzuat nedir?

mezra nedir?

mikrobölgeleme haritası nedir?

mikrobölgeleme nedir?

mikrodeprem nedir?

Mikrop nedir?

mikrotremor nedir?

mimari-dekoratif elemanlar nedir?

mimarlık – mühendislik hizmetleri nedir?

Minibüs nedir?

MM deprem şiddet cetveli nedir?

mobil mutfak nedir?

mobil sağlık ünitesi nedir?

moloz nedir?

Motorlu bisiklet nedir?

Motosiklet nedir?

MSK deprem şiddet cetveli nedir?

Muafiyet nedir?

muafiyet nedir?

mücavir alan nedir?

Mücbir sebep nedir?

mücbir sebep nedir?

Müdahale nedir?

müdahale nedir?

muhtar tutanağı nedir?

Mükellefiyet nedir?

Mülk nedir?

mülkiyet durumunun belgelendirilmesi nedir?

mülteci merkezi nedir?

mülteci nedir?

mülteci statüsünün belirlenmesi nedir?

mültecilere yönelik uluslararası koruma nedir?

mültecilerin görevi nedir?

Mümeyyiz nedir?

Müsaade nedir?

Müstahzar nedir?

Müsteşar nedir?

Mutajen madde nedir?

Muvazaa nedir?

N

Nabız nedir?

Narkoz nedir?

nâzım imar planları nedir?

net göç nedir?

Nicelik nedir?

Nitelik nedir?

Nöroloji nedir?

Noter nedir?

nükleer atık nedir?

nükleer tehlike nedir?

nükleer ve radyolojik acil durum nedir?

nükleer ve radyolojik kaza nedir?

O

Oda nedir?

Oksitleyici madde nedir?

Okul geçidi nedir?

Okul öncesi eğitim nedir?

Okul taşıtı nedir?

olağanüstü hâl nedir?

olası maksimum hasar nedir?

olası maksimum taşkın nedir?

olasılık nedir?

olasılık yöntemi nedir?

olay komuta sistemi nedir?

olay nedir?

olay yeri koordinatörü nedir?

onarım nedir?

Organ nedir?

Organizma nedir?

orman yangını nedir?

ormansızlaşma nedir?

orta hasar nedir?

ortak afet frekansı nedir?

ortofoto nedir?

Ortopedi nedir?

Otobüs nedir?

Otomobil nedir?

Otoyol nedir?

P

P-dalgası nedir?

paleosismoloji nedir?

Panik nedir?

Pansuman nedir?

paradigma nedir?

paratoner nedir?

Parketme nedir?

Paten nedir?

patlama nedir?

Patlayıcı madde nedir?

patlayıcı madde nedir?

Patlayıcı ortam nedir?

Pedal nedir?

perde duvar nedir?

peril nedir?

Periyodik nedir?

Personel nedir?

pestisid zehirlenmesi nedir?

Pist nedir?

Plaka nedir?

plastik davranış nedir?

Plastik örtü nedir?

Platform nedir?

Poşet nedir?

Pozisyon nedir?

prefabrik yapı nedir?

Profesyonel nedir?

proje müellifi nedir?

Proje nedir?

Projeksiyon nedir?

Psikiyatri nedir?

psikoeğitim nedir?

psikolojik destek nedir?

psikolojik eğitim nedir?

psikolojik ilk yardım nedir?

psikolojik travma nedir?

Psikomotor yetenek düzeyi nedir?

psikososyal destek nedir?

psikososyal müdahale aracı nedir?

psikososyal müdahale nedir?

Psikotrop nedir?

Ptd raporu nedir?

Ptd testi nedir?

R

radar görüntüsü nedir?

Radar nedir?

Radyasyon nedir?

radyoaktif serpinti ikazı/kimyasal saldırı tehlikesi ikazı nedir?

radyoaktif serpinti nedir?

radyolojik tehlike nedir?

radyolojik ve nükleer tehlike eşik değeri nedir?

Ray nedir?

reasürans nedir?

reasürans primi nedir?

reasürör nedir?

refakatsiz çocuk nedir?

Refleks nedir?

Reflektometre nedir?

Reflektör nedir?

Rehabilitasyon nedir?

rehabilitasyon nedir?

Renk körlüğü nedir?

Rentek manevrası nedir?

restitüsyon nedir?

restorasyon nedir?

revizyon planı nedir?

rezervuar (konak) nedir?

rezonans nedir?

richter ölçeği nedir?

rijitlik nedir?

Risk değerlendirmesi nedir?

risk farkındalığı nedir?

risk haritası nedir?

risk iletişimi nedir?

Risk nedir?

risk nedir?

risk transferi nedir?

riskli alan nedir?

riskli yapı nedir?

riziko nedir?

röle (tekrarlayıcı telsiz) nedir?

Römork nedir?

Rot nedir?

Rulo nedir?

Rumuz nedir?

rüzgâr nedir?

S

S dalgası nedir?

sabit telsiz nedir?

sağanak nedir?

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) nedir?

Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) nedir?

Sağlık nedir?

sağlıklı çevre nedir?

sahra mutfak kiti nedir?

Sakatlık nedir?

sakınım bandı nedir?

salgın nedir?

sanayi kazası nedir?

Sargı bezi nedir?

sarı ikaz nedir?

Sayaç nedir?

Saygı nedir?

sedde nedir?

Sedye nedir?

seferberlik nedir?

sel kontrolü nedir?

sel nedir?

sel riski nedir?

sel sigortası nedir?

Selektör nedir?

Seminer nedir?

Semptom nedir?

Sendrom nedir?

sentinel sürveyans nedir?

sera etkisi nedir?

sera gazları nedir?

serbest bölge nedir?

Sertifika nedir?

Servis istasyonu nedir?

sevk merkezi nedir?

seyç nedir?

Seyir nedir?

siber güvenlik nedir?

siber ortam nedir?

siber tehlike nedir?

sıcak bölge nedir?

sıcak dalgası nedir?

Sicil nedir?

sığınak nedir?

sığınma hakkı nedir?

sığınma nedir?

Sigorta nedir?

sigorta poliçesi nedir?

Sigortalı nedir?

simpleks haberleşme nedir?

sınırda geri çevirme nedir?

Sinyal nedir?

Sinyalizasyon nedir?

Siren nedir?

siren sistemi nedir?

sis nedir?

sismik boşluk nedir?

sismik enerji nedir?

sismik istasyon nedir?

sismik moment nedir?

sismoloji nedir?

sismometre nedir?

sismotektonik nedir?

sit alanı nedir?

sivil asker iş birliği nedir?

sivil korunma nedir?

Sivil savunma nedir?

sivil savunma nedir?

sivil toplum kuruluşu (STK) nedir?

sıvılaşma nedir?

siyah alarm nedir?

siyah buz nedir?

Siyanoz nedir?

Sıyrık nedir?

Slayt nedir?

soba zehirlenmesi nedir?

soğuk bölge nedir?

soğuk dalga nedir?

Soğukkanlı nedir?

Sokak nedir?

Solunabilir toz nedir?

Solüsyon nedir?

Sorumluluk nedir?

sosyal bakımdan zarar görebilirliği yüksek olanlar nedir?

Sosyal devlet nedir?

Sosyal nedir?

sosyal proje nedir?

sosyal ve kültürel altyapı nedir?

sosyal zarar görebilirlik nedir?

Sözleşme nedir?

Spazm nedir?

Spor sakatlığı nedir?

Sprey nedir?

Src belgesi nedir?

Stabilize nedir?

Standart nedir?

standart operasyon prosedürü nedir?

Statü nedir?

Stepne nedir?

Steril nedir?

stokastik nedir?

Strateji nedir?

strateji nedir?

stratejik plan nedir?

stratejik planlama nedir?

su tahliyesi nedir?

Suç nedir?

Suç tespit tutanağı nedir?

sulak alan nedir?

süneklik nedir?

Suni nedir?

sürdürülebilir afet yönetimi nedir?

sürdürülebilir çevre nedir?

sürdürülebilir kalkınma nedir?

Sürücü nedir?

sürveyans nedir?

T

tahliye güzergâhı nedir?

tahliye nedir?

tahliye planı nedir?

tahmin nedir?

Tahribat nedir?

Tahsis nedir?

talep ve taahhütname nedir?

Tali nedir?

Tali yol nedir?

tampon analizi nedir?

Tampon nedir?

Tanı nedir?

Tansiyon nedir?

Tanzim nedir?

tapu senedi nedir?

Tarife nedir?

tarihsel deprem nedir?

Tasdik nedir?

taşınmaz nedir?

Taşıt katarı nedir?

Taşıt nedir?

taşıyıcı olmayan sistem nedir?

taşıyıcı sistem nedir?

taşkın alanı nedir?

taşkın alarm seviyesi nedir?

taşkın ihbarı nedir?

taşkın kontrolü nedir?

taşkın nedir?

tasman nedir?

tatbikat nedir?

tayfun nedir?

Tazminat nedir?

Tedavi nedir?

Tedbir nedir?

tehlike analizi nedir?

tehlike değerlendirmesi nedir?

tehlike haritası nedir?

Tehlike nedir?

Tehlike nedir?

tehlike nedir?

tehlikeli atık nedir?

Tehlikeli eğitim nedir?

Tehlikeli gerilim nedir?

tehlikeli madde nedir?

tehlikeli yapı nedir?

Tek yönlü karayolu

teknik altyapı nedir?

Teknik nedir?

teknik rapor nedir?

teknik uygulama sorumlusu (TUS) nedir?

teknoloji kaynaklı afet nedir?

teknolojik tehlike nedir?

tekrarlanma periyodu nedir?

tektonik deprem nedir?

tektonik nedir?

Telaş nedir?

Telefon levhası nedir?

telsiz çevrimi nedir?

telsiz nedir?

Tendon nedir?

Tentürdiyot nedir?

Teorik nedir?

teraslama nedir?

Terim nedir?

Terminal nedir?

terör saldırısı / terörist eylem nedir?

Tescil nedir?

Teşekkül nedir?

Teşhis nedir?

Teşkilat nedir?

Tespit nedir?

Tetkik nedir?

Tevdi nedir?

tıbbi ilk yardım nedir?

tıbbi jeoloji nedir?

Tıbbi nedir?

Tıp nedir?

tipi nedir?

Tökezlemek nedir?

toksik nedir?

Toksin nedir?

toplam göç nedir?

Toplardamar nedir?

toplu barınma alanı nedir?

toplu barınma nedir?

toplu göç nedir?

toplu mezar nedir?

Toplu taşıma nedir?

toplum afet müdahale ekibi nedir?

toplumda farkındalık yaratma nedir?

toplumsal olay nedir?

toprak korunması nedir?

Trafik işareti nedir?

Trafik kazası nedir?

trafik kazası nedir?

Trafik nedir?

Trafik polisi nedir?

Trafikten men nedir?

trafo nedir?

Traktör nedir?

Tramvay nedir?

Transit nedir?

Travma nedir?

travma nedir?

travma sonrası gelişim (TSG) nedir?

travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) nedir?

travmatik olay nedir?

Tren nedir?

triyaj nedir?

Troleybüs nedir?

tsunami erken uyarı sistemi nedir?

tsunami nedir?

tükenmişlik sendromu nedir?

Tünel nedir?

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) nedir?

Türkiye Kızılay Derneği nedir?

Turnike nedir?

Tutanak nedir?

Tüzük nedir?

U

uçak kazası nedir?

ulaşım kazası nedir?

ulusal afet müdahale sistemi nedir?

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) nedir?

Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri nedir?

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) nedir?

uluslararası giriş noktası (UGN) nedir?

uluslararası insani hukuk nedir?

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi nedir?

Uluslararası Kızılhaç Komitesi nedir?

Uluslararası sağlık tüzüğü (UST 2005) nedir?

Unsur nedir?

UST 2005 ulusal odak noktası nedir?

Usta nedir?

Usul nedir?

Uyarı işareti nedir?

Uyarı nedir?

uydu görüntüsü nedir?

uydu telefonu nedir?

uygulama alanı nedir?

uygulama imar planı nedir?

uygun olmayan alan nedir?

uyum nedir?

uzaktan algılama nedir?

Uzman nedir?

Uzuv nedir?

V

vakıf nedir?

Veri nedir?

veri tabanı nedir?

Viyadük nedir?

volkanik deprem nedir?

Y

yangın dolabı nedir?

yangın merdiveni nedir?

yangın musluğu nedir?

yangın nedir?

Yangın tahliye projesi nedir?

yangın tatbikatı nedir?

yangın tehlikesi nedir?

Yangın yükü nedir?

Yansıtıcı nedir?

yapı denetim kuruluşu nedir?

yapı denetim laboratuvarı nedir?

yapı denetimi nedir?

yapı envanteri nedir?

yapı hasar tespiti nedir?

yapı hasarı nedir?

Yapı işleri nedir?

yapı kullanma izin belgesi nedir?

yapı müteahhidi nedir?

yapı nedir?

yapı ruhsatı nedir?

yapı sahibi nedir?

yapı stoku nedir?

yapım süresi nedir?

yapısal hasar nedir?

yapısal olmayan hasar nedir?

yapısal olmayan önlem nedir?

yapısal olmayan risk nedir?

yapısal olmayan taşkın önlemleri nedir?

yapısal olmayan tehlike nedir?

yapısal önlem nedir?

yapısal risk nedir?

yapısal taşkın önlemleri nedir?

yapısal tehlike nedir?

Yara nedir?

yardımlı göç nedir?

Yargı nedir?

Yasak işareti nedir?

yasaklanmış afet bölgesi nedir?

Yasal nedir?

yavaş gelişen afet nedir?

Yaya alt geçidi nedir?

Yaya geçidi nedir?

Yaya kaldırımı nedir?

Yaya nedir?

Yaya üst geçidi nedir?

Yaya yolu nedir?

yeni yerleşim yeri nedir?

yeniden entegrasyon nedir?

yeniden entegrasyon nedir?

yeniden inşa nedir?

yeniden yapılanma nedir?

yenileme alanı nedir?

yenilenebilir enerji kaynakları nedir?

yenilenemeyen enerji kaynakları nedir?

Yer altı treni nedir?

yer hareketi nedir?

yer seçimi raporu nedir?

yerel gündem-21 nedir?

yerinde sığınak nedir?

yerinden edilme nedir?

yerleşik (meskun) alan nedir?

yerleşim yeri tehlike analizi nedir?

yerleşime uygunluk değerlendirmesi nedir?

yerleşme alanı nedir?

yığma yapı nedir?

yıkık nedir?

yıkım nedir?

yıkım planı nedir?

yıkım ruhsatı nedir?

yıkım tekniği nedir?

yıkıntı atığı nedir?

yıkıntı atığı yönetimi planı nedir?

Yol nedir?

Yolcu nedir?

Yönetmelik nedir?

Yönetmelik nedir?

Yük nedir?

Yüklü ağırlık nedir?

Yüksek gerilim (YG) nedir?

Yüksüz ağırlık nedir?

Yükümlülük nedir?

yumuşak kat nedir?

Yutkunmak nedir?

yüz yıllık sel yatağı nedir?

yüzey dalgası nedir?

yüzey faylanması nedir?

yüzey faylanması tehlikesi kuşağı nedir?

Z

Zabıta nedir?

Zamanaşımı nedir?

zarar azaltma nedir?

zarar azaltma planlaması nedir?

zarar görebilirlik analizi nedir?

zarar görebilirlik nedir?

Zarar nedir?

Zararlı madde nedir?

Zat nedir?

zayıf kat nedir?

Zedelenme nedir?

Zehir nedir?

zemin büyütmesi nedir?

zemin etüdü nedir?

zemin hakim periyodu nedir?

zemin kat nedir?

zemin mekaniği nedir?

Zemin nedir?

zemin oturması nedir?

zemin serbest basınç dayanımı nedir?

zemin sınıflaması nedir?

zemin taşıma gücü nedir?

Zırhlı Taşıt nedir?

zorla sınır dışı nedir ?

zorunlu deprem sigortası nedir?

zorunlu göç nedir?

Zorunlu nedir?

zorunlu sigorta nedir?

#

çağrı işareti (kodu) nedir

çalı demetli teras nedir

çalışana psikososyal destek nedir

Çalışma belgesi nedir?

çamur ve moloz akması/akıntısı nedir

Çekici nedir?

çekiçleme etkisi nedir

çelik yapı nedir

çevre bozulması nedir

çevre düzeni planı nedir

Çevre için tehlikeli madde nedir?

çevre kirliliği nedir

çevre koruma alanları nedir

çevre koruması nedir

çevre nedir nedir

Çevre nedir?

Çevre yolu nedir?

çevre yönetimi nedir

çevresel etki değerlendirme raporu (ÇED Raporu) nedir

çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) nedir

Çevresel gürültü nedir?

çevresel risk nedir

Çevresel titreşim nedir?

çığ / çığ düşmesi nedir

çığ uyarısı nedir

Çıkık nedir?

Çocuk güvenlik koltuğu nedir?

Çocuk trafik eğitim parkları nedir?

Çok kolay alevlenir madde nedir?

Çok toksik madde nedir?

çök-kapan-tutun nedir

çoklu tehlike yaklaşımı nedir

çökme nedir

çöküntü depremler nedir

çölleşme nedir

Çürük nedir?

İbra nedir?

İfa nedir?

İhbar nedir?

İhlal nedir?

İhmal nedir?

İhraç nedir?

İhtiva nedir?

İkaz nedir?

İki yönlü karayolu nedir?

İl yolu nedir?

İlaç nedir?

İlan nedir?

İletişim nedir?

İlk yardım nedir?

İlkyardım çantası nedir?

İlkyardım nedir?

İlliyet bağı nedir?

İllüzyon nedir?

İltihap nedir?

İmal nedir?

İmalat nedir?

İmtiyaz nedir?

İş makineleri nedir?

İşaret levhası nedir?

İşaretleme nedir?

İshal nedir?

İskan nedir?

İşleten nedir?

İşlev nedir?

İsofix nedir?

İstatistik nedir?

İşyeri hekimi nedir?

İtişme nedir?

İzci nedir?

Ödem nedir?

ön değerlendirme nedir?

ön hasar tespiti nedir?

ön iyileştirme nedir?

öncü değerlendirme ekibi nedir?

öncü deprem nedir?

önleme nedir?

önlemli alan nedir?

örme çit nedir?

Özel amaçlı taşıt nedir?

Özgü nedir?

Şaft nedir?

Şah damarı nedir?

Şanzıman nedir?

Şarampol nedir?

Şerit nedir?

Şev nedir?

şev stabilitesi nedir?

şiddet cetveli nedir?

Şofben nedir?

Şoför nedir?

Şok nedir?

Şose nedir?

Şuur nedir?

Üreme için toksik madde nedir?

Üst geçit nedir?